Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volební období volených orgánů svazku je totožné s volebním obdobím zastupitelstev obcí a končí nejdéle 6  měsíců po řádných komunálních volbách.

 

Nejvyšším orgánem svazku je Shromáždění zástupců.

Shromáždění zástupců tvoří výlečně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci - členové obecních zastupitelstev. SZ je svoláváno minimálně 1x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho jednání předseda výkonné rady. Jednání Shromáždění zástupců jsou veřejná.

 

Výkonným orgánem svazku je Výkonná rada.

Výkonná rada svazku je složena ze 7 členů Shromáždění zástupců. Předsedu výkonné rady a jeho členy volí Shromáždění zástupců. Člen výkonné rady nesmí být zároveň členem Dozorčí rady svazku.

Členové VR:

Ing. Jan Vyskočil - předseda (starosta obce Nezbavětice) 377 969 222, 777 849 443 (starosta@nezbavetice.cz)

Petra Tupá - místopředsedkyně (místostarostka obce Nezvěstice) 377 891 126 (ou@nezvestice.cz)

Ing. Marie Čápová - člen (starostka města Kasejovice) 371 595 362 (ou@kasejovice.cz)

Miloš Černý - člen (starosta obce Losiná) 377 916 216 (obec@losina.cz)

Ing. Jiří Janoušek - člen (zastupitel města Spálené Poříčí) 371 594 654 (mesto@spaleneporici.cz)

Petr Slavík - člen (starosta obce Štěnovice) 377 916 202 (starosta@stenovice.cz)

Bc. Marek Sýkora - člen (radní města Dobřany) 377 195 831 (dobrany@dobrany.cz)

 

Dozorčím orgánem svazku je Dozorčí rada.

Dozorčí rada svazku má 3 členy, v čele je její předseda, který je volen Shromážděním zástupců, stejně tak i zbylí členové. Jednání Dozorčí rady jsou neveřejná, rada pravidelně předkládá Shromáždění zástupců zprávu o své činnosti a závěrech.

 

Členové DR :

Karel Malý - předseda (starosta obce Dnešice) 377 988 854, 777 891 556 (obec.dnesice@volny.cz)

Ing. Jana Nováková - člen (starostka obce Merklín) 377 912 260 (info@merklin.cz)

Ing. Zdeněk Tomášek - člen (starosta obce Čížkov) 371 597 107 (ou@obec-cizkov.cz)