Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volební období volených orgánů svazku je totožné s volebním obdobím zastupitelstev obcí a končí nejdéle 6  měsíců po řádných komunálních volbách.

 

Nejvyšším orgánem svazku je Shromáždění zástupců.

Shromáždění zástupců tvoří výlečně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci - členové obecních zastupitelstev. SZ je svoláváno minimálně 1x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho jednání předseda výkonné rady. Jednání Shromáždění zástupců jsou veřejná.

 

Výkonným orgánem svazku je Výkonná rada.

Předsedu výkonné rady a jeho členy volí Shromáždění zástupců. Člen výkonné rady nesmí být zároveň členem Dozorčí rady svazku.

Členové VR:

Mgr. František Šindelář - předseda (starosta obce Chlum) 371 522 363, 724 160 784 (ouchlum@iol.cz)

Michan Böhm - místopředseda (místostarosta obce Dolní Lukavice) 371 120 719 (ekonom@dolni-lukavice.cz)

Ing. Marie Čápová - člen (starostka města Kasejovice) 371 595 362 (ou@kasejovice.cz)

Miloslava Loudová - člen (starostka obce Řenče) 377 985 594 (miloslava.loudova@volny.cz)

Jaroslav Vraný - člen (starosta obce Letiny) 371 596 102 (starosta@letiny.cz)

Ing. Helena Chytrá - člen (starostka obce Seč) 724 974 696 (secublovic@seznam.cz)

 

 

 

Dozorčím orgánem svazku je Dozorčí rada.

Dozorčí rada svazku má 3 členy, v čele je její předseda, který je volen Shromážděním zástupců, stejně tak i zbylí členové. Jednání Dozorčí rady jsou neveřejná, rada pravidelně předkládá Shromáždění zástupců zprávu o své činnosti a závěrech.

 

Členové DR :

Ing. Jana Nováková - člen (starostka obce Merklín) 377 912 260 (info@merklin.cz)

Eva Kubová - člen (starostka obce Mladý Smolivec) 371 585 145 (ou@mladysmolivec.cz)

Ing. Ladislav Jára - člen (starosta obce Čížkov) 724 160 792 (starosta@obec-cizkov.cz)