Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volební období volených orgánů svazku je totožné s volebním obdobím zastupitelstev obcí a končí nejdéle 6  měsíců po řádných komunálních volbách.

 

Nejvyšším orgánem svazku je Shromáždění zástupců.

Shromáždění zástupců tvoří výlečně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci - členové obecních zastupitelstev. SZ je svoláváno minimálně 1x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho jednání předseda výkonné rady. Jednání Shromáždění zástupců jsou veřejná.

 

Výkonným orgánem svazku je Výkonná rada.

Předsedu výkonné rady a jeho členy volí Shromáždění zástupců. Člen výkonné rady nesmí být zároveň členem Dozorčí rady svazku.

Členové VR:

Mgr. František Šindelář - předseda (starosta obce Chlum) 371 522 363, 724 160 784 (ouchlum@iol.cz)

Ing. Jana Nováková - místopředsedkyně (starostka obce Merklín) 723 636 174 (info@merklin.cz)

Jaroslav Vraný - člen (místostarosta obce Letiny) 371 596 102 (ouletiny@letiny.cz)

Ing. Helena Chytrá - členka (starostka obce Seč) 724 974 696 (secublovic@seznam.cz)

Lenka Laštovková - členka (místostarostka obce Louňová) 737 570 096 (ou.lounova@seznam.cz)

Milan Polívka - člen (starosta obce Žákava) 728 244 927 (starosta@zakava.cz)

 

 

 

Dozorčím orgánem svazku je Dozorčí rada.

Dozorčí rada svazku má 3 členy, v čele je její předseda, který je volen Shromážděním zástupců, stejně tak i zbylí členové. Jednání Dozorčí rady jsou neveřejná, rada pravidelně předkládá Shromáždění zástupců zprávu o své činnosti a závěrech.

 

Členové DR :

Ing. Vladislav Soukup - předseda (starosta obce Netunice) 725 041 204 (ou-netunice@volny.cz)

Václav Havlíček - místopředseda (místostarosta obce Vlčtejn) 725 437 668 (ouvlctejn@centrum.cz)

Mgr. Jiří Roud - člen (starosta obce Soběkury) 724 157 998 (sobekury@obecni-urad.net)